CTR B

G D5 D2 RST CLK G G X X 3v3 3v3 3v3 G
D6 D3 D0 IRQ CS1 G G G G 3v3 3v3 G
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLK D0 . + D7 D4 D1 CS2 G G G 3v3 3v3 G 3v3 3v3 3v3 .
D1 D2 . D3 G 1v2 3v3 G 1v2 3v3 G 1v2 G G 1v2 3v3 G 1v2 3v3 G 1v2 3v3 G 1v2 3v3 G .
CMD IRQ . WP 3v3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v2 .
CLK D0 . 1v2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v8 .
D1 D2 . D3 G . . 3v3 G 3v3 G 1v2 G 3v3 G 1v2 G 3v3 G 1v2 G 3v3 G . . G .
CMD . 3v3 . . G 3v3 G 3v3 G 3v3 G 3v3 G 3v3 G 3v3 G 3v3 G 1v2 . . 1v2 .
. 1v2 . . 1v2 G . . . . . . . . . . . . 1v2 G . . 1v8 .
. G . . G 3v3 . . . . . . . . . . . . G 1v8 . . G .
. 3v3 . . 3v3 G . . . . . . . . . . . . 1v2 G . . 1v2 .
. 1v2 . . G 3v3 . . . . . . . . . . . . G 1v8 . . 1v8 .
. G . . 1v2 G . . . . . . . . . . . . 1v8 G . . G .
SCL . 3v3 . . G 3v3 . . . . . . . . . . . . G 1v2 . . 1v2 .
SDA . 1v2 . . 3v3 G . . . . . . . . . . . . 1v8 G . . 1v8 .
. G . . G 1v2 . . . . . . . . . . . . G 1v8 . . G .
. 1v8 . . 1v2 G . . . . . . . . . . . . 1v8 G . . 1v2 .
. 1v2 . . G 1v8 . . . . . . . . . . . . G 1v2 . . 1v8 .
. G . . 1v8 G . . . . . . . . . . . . 1v8 G . . G .
. 1v8 . . G 1v8 . . . . . . . . . . . . G 1v8 . . 1v2 .
. 1v2 . . 1v2 G 1v8 G 1v8 G 1v8 G 1v2 G 1v8 G 1v8 G 1v8 G . . 1v8 .
. G . . G 1v8 G 1v2 G 1v8 G 1v2 G 1v8 G 1v2 G 1v8 G 1v2 . . G .
. 1v8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v2 .
. 1v2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v8 .
. G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G 1v8 1v2 G .
. G G .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G G
G G

legend:

Main
Gamecard
SD card
NAND
I2C-3
1.2v rail
1.8v rail
3.3v rail
Ground

Orientation: Triangle bottom right on the PCB.